Tên dự án: Khu khu vui chơi Mỹ Tho

  • – Nhà đầu tư: Khu khu vui chơi Mỹ Tho
  • – Địa chỉ: Mỹ Tho
  • – Thời gian thi công: 2019
  • – Đơn vị thi công: BMT Decor
  • Nội dung dự án:

CTY TNHH TMDV BMT VIỆT NAM

  •  Địa chỉ: 78 Út Tịch, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM
  •  Hotline: 0907.688.881
  •  Email: bmt.decor@gmail.com